Противовъздушна отбрана Start.bg - информация за противовъздушната отбрана - зенитноракетни комплекси, радиотехнически войски и др... http://pvo.start.bg/ bg <![CDATA[Fliegerabwehrpanzer 68 (Швейцария) (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_9982 1511805646 1511805646 1511805646 824006 <![CDATA[Korkut (Турция) (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_9982 1510775255 1510775255 1510775255 823673 <![CDATA[PASARS-16 Terminator (Сърбия) (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_4041 1510345382 1510345382 1510345382 823450 <![CDATA[Бригада за ПВО на Казахстан (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_7568 1508698306 1508698306 1508698306 822504 <![CDATA[ПЗРК Shingung (KP-SAM) (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_92629 1507312489 1507312489 1507312489 820456 <![CDATA[3 зрбр]]> http://pvo.start.bg/#b_70322 1506889351 1506889351 1506889351 819405 <![CDATA[Система за ПВО - част 1 (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_92518 1504640103 1504640103 1504640103 817502 <![CDATA[Система за ПВО - част 2 (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_92518 1504640032 1504640032 1504640032 817501 <![CDATA[ПВО на Финландия - част 6 (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_96955 1501790073 1501790073 1501790073 815398 <![CDATA[ПВО на Финландия - част 5 (ru)]]> http://pvo.start.bg/#b_96955 1501650433 1501650433 1501650433 815371